Trong nhiệm kỳ qua, được sự đầu tư của Trung ương, của tỉnh, sự nỗ lực của chính quyền địa phương và sự đồng lòng của người dân, nên hệ thống các công trình thủy lợi, đê bao, bờ vùng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long từng bước được hoàn thiện đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững theo hướng an toàn mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10 nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *