Từ ngày 10 đến 12/6/2015, Thị xã Bình Minh sẽ tiến hành đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây là địa phương được Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các Đảng bộ trực thuộc tổ chức đại hội cấp trên cơ sở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *