Thành ủy Vĩnh Long hôm qua hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng triển khai, học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, kết luận của TW và chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy cho hơn 200 đồng chí nguyên là UV thường vụ Thành ủy Vĩnh Long qua các thời kỳ và cán bộ chủ chốt của TP. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *