Hôm nay, Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương khóa 12 cho hơn 200 cán bộ chủ chốt là Ủy viên Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra, các chi ủy, Đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *