Đoàn công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long  do ông Nguyễn Minh Dũng –  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến khảo sát việc triển khai Dự án kè sông Cổ Chiên và Dự án nâng cấp – mở rộng trại giống thủy sản Vĩnh Long trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *