Một trong những khó khăn trong việc triển khai các các khu – cụm – tuyến công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long là giải phóng mặt bằng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *