Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “2 không” với 4 nội dung, trong đó có nội dung “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương về đạo đức, sáng tạo”, năm học 2009-2010, Bộ GD-ĐT chỉ đạo các đơn vị giáo dục phải xem việc tập trung kiểm tra, chấn chỉnh những vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo là một trong những nhiệm vụ hàng đầu.

Mỗi thầy giáo, cô giáo phải là một tấm gương về đạo đức và sáng tạo

Năm học 2009-2010, Bộ GD-ĐT nhấn mạnh đến nhiệm vụ đánh giá, rà soát, sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục để nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp cho nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đồng thời, giúp đỡ kịp thời các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục vượt qua khó khăn trong cuộc sống và công việc, đảm bảo trong nhà trường, trong cơ quan quản lý giáo dục không có nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm quy chế chuyên môn nghiệp vụ.

Bộ cũng đề nghị, các đơn vị, cơ quan giáo dục chú trọng phát hiện những tấm gương sáng, điển hình về đạo đức nhà giáo, tổ chức tổng kết định kỳ để tôn vinh các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân rộng các điển hình tiên tiến, giải quyết kịp thời các phản ánh, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. Bộ GD-ĐT sẽ xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo và nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, các đoàn thể có nhà giáo, cán bộ vi phạm đạo đức nhà giáo.

Hồng Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *