Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước sẽ diễn ra vào lúc 0h ngày 01/4/2019. Hiện nay tỉnh Vĩnh Long đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra này.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *