Qua 4 năm xây dựng nông thôn mới, nhờ sự quan tâm đầu tư kinh phí của trên cộng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ xã và sự tham gia hưởng ứng tích cực của người dân; bộ mặt nông thôn xã Tân Long huyện Mang Thít không ngừng đổi mới và đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng từng bước được cải thiện. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *