Những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cộng với việc huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn nên đến nay xã Tân Long, huyện Mang Thít đã hoàn thành 17/19 tiêu chí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *