Với việc hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, khẳng định thành quả của sự đồng lòng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân An Luông cùng chung sức thực hiện hơn 6 năm qua. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *