Chùa Thiên Phước vừa phối hợp với Chi cục thủy sản tỉnh Vĩnh Long tổ chức thả cá phóng sinh trên sông Hậu, thuộc thủy phận xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn. Đây là năm thứ 3 liên tiếp nhà chùa thực hiện hoạt động có ý nghĩa nhằm góp phần bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *