Tại huyện ủy Long Hồ, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên 6 tháng đầu năm, đồng thời triển khai những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *