Chiều nay, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức công bố Quyết định và thông báo Kết luận của Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Trương Văn Sáu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và trao Quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *