5 năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã phối hợp thực hiện có hiệu quả Quyết định của Tỉnh ủy, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *