Hội Sinh viên Việt Nam vừa quyết định trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương năm 2017 cho 124 sinh viên. Tỉnh Vĩnh Long có 1 sinh viên được trao tặng danh hiệu này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *