Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long phối hợp với các sở ngành có liên quan vừa  tổ chức lễ công bố vận hành chính thức phần mềm cơ sở dữ liệu nền doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *