Đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục tỉnh Vĩnh Long đã đến làm việc với thành phố Vĩnh Long về công tác  phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trong năm 2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *