Tại Vĩnh Long, nhờ thực hiện tốt công tác ứng phó ngay từ trước nên sản xuất rau màu cơ bản đảm bảo, diện tích màu bị ảnh hưởng do mưa bão không nhiều. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *