Năm 2016 mặc dù ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Long không đạt chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra nhưng vẫn có nhiều đóng góp đáng kể vào sự  tăng trưởng chung  của địa phương. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *