Ngày 3/12, sau khi kiểm tra thực tế tại Phường 4 về 2 nội dung thực hiện đời sống văn hóa và nếp sống văn minh nơi công cộng, đoàn kiểm tra của TPVL đã đánh giá cao kết quả việc thực hiện Chỉ thị 01 tại Phường 4 trong năm 2009.

Toàn Phường 4 hiện có hơn 95% hộ gia đình văn hóa và 6/6 khóm đã được công nhận Văn hóa theo tiêu chí mới. Các thiết chế văn hóa được đầu tư mở rộng, hầu hết các chỉ tiêu thu thuế trong năm 2009 đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Công tác xoá đói giảm nghèo tiếp tục được quan tâm, tạo điều kiện cho hộ thoát nghèo có cuộc sống ổn định. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2% so tổng số hộ dân trên địa bàn.

Đảng bộ Phường 4 có 15 chi bộ trực thuộc, trong đó có 13 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng nhắc nhở địa phương cần khắc phục một số mặt còn hạn chế như việc sử dụng bảng chấm điểm hàng quý của hộ dân, cảnh quan môi trường dọc tuyến đường Phạm Thái Bường và dọc tuyến sông đường Lò Rèn.

Đoàn thống nhất đề nghị về Ban chỉ đạo 01/TU tỉnh phúc tra, tiến tới công nhận Phường 4 đạt chuẩn Văn hoá theo tiêu chí mới năm 2009.

Minh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *