Tỉnh Vĩnh Long hiện có trên 1 triệu dân, trong đó, gần 85% dân số sống ở vùng nông thôn. Thời gian qua, công tác giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nhất là lúc nông nhàn, luôn là vấn đề nan giải đối với nhiều địa phương.

Nghề se chỉ xơ dừa đang mang lại thu nhập khá cho người dân

Nằm ở vùng nông thôn sâu, ấp Phú Ân, xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm hiện có hơn 300 hộ dân, hầu hết sống bằng nghề nông. Để tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, năm 2007, Chi bộ ấp Phú Ân phát động phong trào se chỉ xơ dừa. Đây là nghề dễ làm nhưng lại cho thu nhập khá.

Nhằm kích thích phong trào phát triển, Chi bộ đã tranh thủ sự giúp đỡ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Hội đã đưa về 60 máy se chỉ xơ dừa, trong đó, có 30 máy hỗ trợ miễn phí cho hộ nghèo, số còn lại thanh toán theo hình thức trả dần. Nguồn máy này đã góp phần nâng số lượng máy se chỉ xơ dừa trong ấp lên trên 250 máy và giải quyết việc làm cho gần 500 lao động. Đây là con số khá lớn đối với vùng nông thôn sâu như Phú Ân. Nguồn thu nhập từ công việc se chỉ xơ dừa khá cao.

Tuy nghề se chỉ xơ dừa đang mang lại thu nhập khá cho người dân nhưng để đa dạng hóa ngành nghề lao động nông thôn, Chi bộ ấp Phú Ân, xã Trung Nghĩa còn phát động thêm phong trào dệt len

Hiện nay, tình trạng lao động nông thôn thiếu việc làm ở tỉnh Vĩnh Long khá phổ biến. Chủ trương vận động nhân dân xây dựng làng nghề của Chi bộ ấp Phú Ân, xã Trung Nghĩa là rất phù hợp. Cách làm này vừa góp phần tạo thêm công ăn việc làm, nhất là trong những lúc nông nhàn, vừa nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân ở nông thôn.

Hồ Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *