Sau khi thảo luận tại tổ, chiều ngày 7/12, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX  thảo luận tại hội trường về các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *