Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tránh lãng phí trang thiết bị y tế đã đầu tư ở tuyến y tế cơ sở, thời gian qua, các Trung tâm y tế trong tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều giải pháp duy trì hoạt động của các máy siêu âm, nhằm phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe người dân từ cơ sở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *