Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn đã chọn đức tính cần, kiệm của Bác để học tập và vận dụng vào công tác hội. Qua đó đã góp phần giúp nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *