Với mục tiêu phát triển doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp…Thời  gian qua tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ các hộ sản xuất kinh doanh cá thể chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp. Theo kế hoạch năm nay tỉnh Vĩnh Long phấn đấu vận động 100 hộ sản xuất kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *