Ngày 17/8/2018 UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết  định về việc ban hành Đề án Tái cơ cấu ngành công thương tỉnh Vĩnh Long giai đoạn đến năm 2020 , tầm nhìn đến năm 2030. Ông  Phạm  Tứ  Phương – Giám đốc Sở công thương tỉnh Vĩnh Long đã dành cho phóng viên Đài cuộc phỏng vấn xung quanh việc triển khai thực hiện đề án này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *