Đến Hòa Bình, huyện Trà Ôn bây giờ, chúng ta sẽ cảm nhận được sự vươn lên mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, xã hội nơi đây.  Kết  quả này đã mang đến niềm tin vững chắc cho nhân dân vào tương lai về một vùng nông thôn mới giàu đẹp. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *