Đoàn kết, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới đã và đang được người dân ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long quan tâm hưởng ứng tích cực.Trong đó, một trong những phong trào nổi bật nhất thời gian qua là nông dân tự nguyện hiến đất xây dựng đường giao thông, góp phần tạo sự chuyển biến đáng kể cho diện mạo nông thôn. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *