Hưởng ứng cuộc vận động “Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới”, thời gian qua, bên cạnh việc tham gia hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng, nhiều hộ Khmer ở Loan Mỹ còn nỗ lực phát triển kinh tế gia đình để nâng cao thu nhập, góp phần cùng địa phương thực hiệu tiêu chí hộ nghèo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *