Hơn một tuần nay nông dân trồng màu ở huyện Vũng Liêm vô cùng phấn khởi vì độ mặn đã giảm ở mức an toàn. Các cơn mưa đầu mùa đã giải quyết việc thiếu nước do khô hạn trong sản xuất vụ màu tại địa phương này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *