Xác định thu nhập là tiêu chí hàng đầu trong xây dựng, nâng chất NTM, tạo đà cho phát triển KTXH, các địa phương trong tỉnh Vĩnh Long đã tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, góp phần quan trọng vào việc nâng cao mức sống nhân dân.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *