Kể từ năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 19/8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, đề cao vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *