Để góp phần phát triển du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, nhiều sản phẩm du lịch của Vĩnh Long được chọn là sản phẩm du lịch đặc thù của vùng ĐBSCL ưu tiên đầu tư phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *