Qua kiểm tra 12 trạm cấp nước nông thôn do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường quản lý và 8 trạm cấp nước tư nhân đầu tư do Chi cục Thủy lợi tỉnh phối hợp với các ban, ngành có liên quan tổ chức, cho thấy: tất cả các trạm cấp nước này đều khó khăn nguồn nước thu, nhiều trạm cấp nước xếp loại C về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *