“ Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba.” Giỗ tổ Hùng Vương đã trở thành phong tục truyền thống, một nét đẹp văn hoá nhằm tưởng nhớ đến công ơn các vị vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *