Trong tâm thức của mỗi người dân đất Việt, Giỗ Tổ Hùng Vương từ bao đời nay đã trở thành biểu tượng văn hóa tâm linh, tín ngưỡng, là điểm hội tụ tinh thần đại đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Dù quần tụ ở quê hương hay cách xa Tổ quốc, ai cũng đều nhớ ngày Giỗ Tổ mồng 10 tháng 3, nhớ về cội nguồn dân tộc với lòng biết ơn sâu sắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *