Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp Vĩnh Long theo hướng bền vững, từ nay đến năm 2020, ngành thủy sản tỉnh sẽ phát triển theo hướng gia tăng hiệu quả và thân thiện môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *