5 năm qua, tuy có nhiều yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến hoạt động SX-KD của doanh nghiệp, nhưng với việc phát huy thế mạnh nội lực sẵn có, ngành công nghiệp tỉnh Vĩnh Long vẫn duy trì chỉ số tăng trưởng khá so với ngành công nghiệp cả nước và một số tỉnh- thành trong khu vực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *