Nhờ tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư nên từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều dự án đầu tư của các doanh nghiệp trong ngoài nước đi vào hoạt động, góp phần nâng cao năng lực sản xuất cho ngành công nghiệp của tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *