“ Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba”. Câu ca ấy như một lời nhắc nhở để những người con đất Việt luôn nhớ đến tổ tiên, nguồn cội. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *