Tình hình sạt lở ở thị xã Bình Minh vẫn tiếp tục diễn ra. Hiện tại, bên cạnh việc di dời tài sản đến nơi ở mới an toàn thì nhiều người dân nơi đây duy trì hoạt động kinh kế, góp phần ổn định cuộc sống thời điểm khó khăn hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *