Ở Vĩnh Long, để ngăn chặn triệt để việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi heo, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tăng cường kiểm tra. Trong đó bao gồm cả các cơ sở chăn nuôi và kinh doanh thức ăn chăn nuôi cũng như ở các lò giết mổ tập trung trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *