Tư vấn hướng nghiệp giữ vai trò quan trọng, tác động tích cực đến việc lựa chọn ngành học, trường thi và nghề nghiệp tương lai của học sinh. Sở GD-ĐT Vĩnh Long chú trọng tư vấn hướng nghiệp theo chiều sâu, chỉ đạo các trường nâng cao chất lượng tư vấn hướng nghiệp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *