Nhằm đảm bảo nguồn ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ về phát triển KT-XH, quốc phòng – an ninh,  thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương, năm 2015 tỉnh Vĩnh Long phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt trên 4.301 tỷ đồng, tăng gần 19% so với dự toán HĐND tỉnh giao trong năm 2014.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *