Nhằm góp phần chăm lo đời sống hộ nghèo, năm 2014 Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia hưởng ứng cuộc vận động ngày vì người nghèo. Đến nay “Quỹ vì người nghèo” của tỉnh đã tiếp nhận được hơn 33,1 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *