Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong năm 2018, xuất khẩu cá tra của Việt Nam đạt gần 2,26 tỷ USD, tăng 15% so với kế hoạch đề ra. Trong đó có sự đóng góp tích cực của việc xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ cá tra theo các tiêu chuẩn Vietgap, Globalgap và ASC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *