Thời điểm này, tranh thủ nguồn nước trong kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch dâng cao, ngay sau thu hoạch lúa Thu Đông nông dân tỉnh Vĩnh Long đã chủ động làm vệ sinh đồng ruộng, mở đồng xả lũ lấy phù sa nhằm sản xuất có hiệu quả vụ lúa kế tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *