Thực hiện lời dạy của Bác “Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, thành công thành công đại thành công”, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, những năm qua ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long phát huy, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Hôm nay, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020) chúng xin giới thiệu những hoạt động nổi bật của tổ chức này trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *