Hướng đến kỷ niệm 88 năm ngày Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11/1930-18/11/2018, Ban thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các địa phương tổ chức ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư phải đảm bảo chất lượng, thiết thực và hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *